Folia APET

Otrzymywany w procesie ekstruzji jednej lub większej ilości warstw amorficznego politereftalanu etylenu (A-PET). Dobre właściwości zarówno fizyczne jak i chemiczne sprawiają, że folia szczególnie nadaje się do produkcji wysoko przezroczystych, formowanych próżniowo detali.

Dobre właściwości barierowe przeciwko gazom oraz aromatom, doskonała odporność na tłuszcz oraz ciepło przyczyniają się do możliwości pakowania jedzenie w folię APET.

Jest ekstrudowana w postaci folii na rolce w wersji standardowej - przezroczystej.

Folia jest wytwarzana zgonie z wymogami EEC DIRECTIVE 90/128 "Plastic materials intended to come into contact with food" (Materiały z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością).

POBIERZ KATALOG PRODUCENTA (FORMAT PDF)