INNOWACYJNA METODA POMIARU LEPKOŚCI PŁATKÓW PET W CZASIE RZECZYWISTYM

• Bieżący monitoring wartości iV produktu
• Oszczędność związana z optymalizacją zasypu płatków i /lub granulatu oraz czasu suszenia wstępnego
• Ciągła kontrola jakości wyrobu
• Brak strat
• Łatwa instalacja w istniejących liniach PET
POBIERZ KATALOG PRODUCENTA (FORMAT PDF)