Loading...

Wnętrza lodówek

SERIE KIV/KID

ZALETY

 •  Servomotory oraz standardowe 3 fazowe silniki odpowiedzialne za wszystkie ruchy maszyny
 •  Kwarcowe elementy grzejne z ZAMKNIĘTYM OBIEGIEM temperatury kontrolowanej przez pirometr w celu zapewnienia stałej temperatury płyt
 •  Próżnia/sprężone powietrze uwalniania formy regulowane przez zawory kontrolne oraz proporcjonalne.
 •  Wysokość rozciągania wstępnego płyt z tworzyw precyzyjnie ustalona przez czujnik laserowy
 •  Ciśnienie formowania kontrolowane przez specjalny mechanizm opatentowany przez firmę KIEFEL
 •  Oddzielne cięcia dla wszelkich zastosowań
 • Alternatywne urządzenia tnące lub wykańczające, np. frezowanie lub laser.
 •  Szybkość pracy do 36 sek./cykl dla wkładów wewnętrznych i 18 sek./cykl dla wkładów drzwi > większa wydajność produkcji
 •  Małe zużycie energii dzięki napędom elektrycznym oraz kwarcowym elementom grzejnym > niskie koszty produkcji
 •  Zminimalizowane formaty płyt oraz maksymalna redukcja odpadów gwarantowana przez przenośnik łańcuchowy oraz zautomatyzowaną sekwencję startową > oszczędności na personelu i czasie
 •  Maszyny mogą zostać zaadoptowane do pracy z istniejącymi narzędziami produkcyjnymi > niższe koszty narzędzi
 •  System szybkiej zmiany narzędzia umożliwia szybką zmianę produktu > wysoka produktywność
 •  Połączenie modemowe z Centrum Serwisowym firmy KIEFEL > szybkie czasy reakcji redukują czasy przestoju maszyny

KIEFEL SERII KIV/KID ZASTOSOWANIA

Typowe zastosowania skupiają się wokół produkcji komponentów z PS lub ABS:

 •  Wewnętrzne wkłady lodówek
 •  Wkłady drzwi lodówek
 •  Elementy zewnętrzne drzwi lodówek

Przetwarzane mogą być również inne materiały, np.: PCW oraz  płyty PET.

„OD PŁATKA DO KUBKA”

Firma KF Technologie sprzedając maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowań wpisuje się w GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

W naszej ofercie mamy innowacyjne maszyny, kompletne linie do termoformowania, pakowania i zadruku opakowań, materiały (folie i płyty) do termoformowania oraz bioopakowania z pulpy organicznej.