Loading...

PET jest ekologiczny

PET JEST EKOLOGICZNY

 

Kiedy kilka lat temu niektóre organizacje pozarządowe rozpoczęły kampanię w ramach szeroko rozbudowanego programu podnoszenia świadomości w mediach społecznościowych, którego celem było położenie nacisku na problem plastików zanieczyszczających oceany i problem tworzyw sztucznych w ogóle, nastroje w branży spadły wraz z rosnącą agresywnością tej kampanii. Niektórzy eksperci ds. marketingu niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania natychmiastowego rozwiązania „problemu opakowań” i szybko, w sposób bardzo skuteczny, zaczęli promować w mediach alternatywne materiały. Obecnie, po upływie kilku lat, coraz poważniejsze badania pokazują, że w ujęciu całościowym nie ma realnej alternatywy dla tworzyw sztucznych jako materiału opakowaniowego i że tworzywa sztuczne prawie za każdym razem wykazują lepsze parametry pod względem emisji CO2, wykorzystania zasobów wodnych i innych w porównaniu do wszystkich innych koncepcji opakowań, pod warunkiem, że opakowanie jest poddawane recyklingowi w sposób umożliwiający ponowne wyprodukowanie tego samego rodzaju opakowania.

Butelka PET jest ekologiczna

Dzięki butelce PET wdrożyliśmy tę zasadę jak w przypadku żadnego innego produktu na świecie. Dlaczego? Ponieważ zainteresowane strony zadbały o to, że

•        PET nie jest zanieczyszczony dodatkami

•        podczas produkcji pierwotnego PET nie ma rozróżnienia na procesy produkcji PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością i PET niedopuszczonego do kontaktu z żywnością.

•        właściciele marek szczególnie skupili się na wyeliminowaniu etykiet z PVC.

•        dzięki pionierskim działaniom w tym obszarze, istnieje jasno sprecyzowane prawodawstwo, a także przepisy FDA dotyczące recyklingu

i oczywiście, ponieważ

•        PET, ze względu na swoje wyjątkowe parametry dotyczące migracji składników opakowania i właściwości barierowe, jest optymalnym materiałem i, z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności, jedynym tworzywem spożywczym nadającym się do recyklingu w celu ponownego wykorzystania jako materiał do kontaktu z żywnością.

•        lepkość PET można dowolnie zmieniać za pomocą prostych procesów termicznych, dzięki czemu jego zastosowania są prawie nieograniczone.

Poważne badania porównawcze opakowań napojów pod kątem emisji CO2 dowiodły, że jednorazowe butelki PET uzyskują lepsze wyniki w cyklu pełnego recyklingu niż szklane butelki zwrotne. Ale na tym kończy się historia sukcesu PET z punktu widzenia recyklingu. Pomijając butelki, wskaźniki recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR) na rynku PET są w najlepszym przypadku bardzo skromne. Tylko butelki utrzymują wskaźniki recyklingu na wysokim poziomie. Dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to z przyczyn ekonomicznych czy technicznych?

Opakowania z PET kształtowane termicznie są również ekologiczne - zasadniczo

Niestety, oprócz kwestii butelek mamy do czynienia z fundamentalnymi problemami dotyczącymi recyklingu. Nie w przypadku downcyclingu, lecz jeśli chodzi o recykling zgodnie z zasadą cradle-to-cradle (od kołyski do kołyski - gospodarka o obiegu zamkniętym). Wskaźniki recyklingu odpadów pokonsumenckich (PCR) dla opakowań PET kształtowanych termicznie są zbliżone do poziomu 0%. Oznacza to 1 milion ton utraconych materiałów w UE i kolejny milion ton w Ameryce Północnej - materiały te są albo spalane, albo składowane na wysypiskach śmieci. Główne problemy to:

•        w zakresie opakowań przeznaczonych do pakowania w systemie Form-Fill-Seal (FFS) - laminaty PET / PE, które stanowią 50% rynku

•        w segmencie kubków, ponieważ opakowania PET nie nadają się do napełniania na gorąco i dlatego zamiast polipropylenu (PP) stosuje się polistyren (PS)

•        opakowania farmaceutyczne z PVC (sortowanie i separacja)

•        etykietowanie

•        kolory

Viscotec sprawia, że opakowania PET kształtowane termicznie stają się ekologiczne - i znowu doskonałe. W związku z rozwojem naszych reaktorów do polikondensacji w stanie stałym (SSP), linii do produkcji folii PET i innych rozwiązań, viscotec od dwóch lat intensywnie pracuje nad recyklingiem tacek PET i rozwojem takich produktów jak tacki i kubki PET oraz opakowania Form-Fill-Seal (FFS) zasługujących na miano „stworzone do recyklingu”.

Dlaczego PET, a nie polistyren (PS) lub polipropylen (PP)?

PET jest obecnie jedynym rozwiązaniem do recyklingu w obiegu zamkniętym, którego potrzebujemy, aby zmniejszyć emisję CO2. Ze względu na właściwości barierowe PET, wielowarstwowa struktura opakowania nie jest konieczna, a warstwy barierowe EVOH również nie zapewniają żadnych lepszych parametrów. Ze względu na parametry PET dotyczące migracji składników opakowania, przy podobnej dekontaminacji, migracja substancji z opakowania poddanego recyklingowi do żywności jest po prostu niemożliwa. W viscotec postrzegamy PET jako jedyną opcję dla opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu dopuszczonych do kontaktu z żywnością, spełniających aktualnie obowiązujące, rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa żywności. Dlatego, wszystkie opakowania do żywności powinny być wykonane z PET, a wszystkie opakowania niedopuszczone do kontaktu z żywnością z polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Ponadto, należy wprowadzić surowy zakaz stosowania opakowań z polistyrenu (PS) i polichlorku winylu (PVC).

Lecz polipropylen (PP) i polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) są lżejsze niż PET - stąd w mniejszym stopniu przyczyniają się do emisji CO2

Na pierwszy rzut oka może to być prawda, ale jest inaczej jeżeli uwzględni się cykle recyklingu dla danego produktu. W tym aspekcie PET znacznie przewyższa poliolefiny. Mamy technologie, dlaczego więc ich nie wykorzystać? Aby móc prowadzić znaczące działania w zakresie recyklingu opakowań kształtowanych termicznie, należy spełnić kilka warunków:

•        Aspekt legislacyjny, szczególnie w Europie. Po więcej niż 10 latach od wejścia w życie rozporządzenia 282, Komisji Europejskiej nadal nie udało się wdrożyć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). To niedociągnięcie należy natychmiast wyeliminować.

·         50% opakowań kształtowanych termicznie i formowanych próżniowo w UE to opakowania z laminatów PET / PE. Od dawna istnieją alternatywy dla laminatów PE, ale niektórzy gracze na rynku są trochę przeciwni recyklingowi kierując się krótkoterminowymi względami ekonomicznymi. Warstwy barierowe EVOH nie są przydatne dla PET i dlatego są niepotrzebne.

·         Aby ułatwić separację strumieni materiałów termoformowanych, opakowania farmaceutyczne z polistyrenu (PS) i polichlorku winylu (PVC) muszą zniknąć z rynku.

·         Jasna definicja wysokiej jakości recyklingu i zachęty finansowe dla projektowania opakowań, które nadają się do recyklingu o wysokiej jakości. Wysokiej jakości recykling oznacza, że 100% tego samego opakowania można wykonać z opakowania po recyklingu (przezroczyste opakowanie do żywności wykonuje się z przezroczystego opakowania do żywności po recyklingu).

Poprzez kontynuację naszych prac badawczych w viscotec na rzecz lepszego środowiska oraz współpracę z naszymi klientami, zwiększymy naszą globalną, zainstalowaną zdolność do recyklingu z 1,5 mln. do 2,0 mln. ton w ciągu najbliższych 2 lat.

Markus Fellinger, viscotec

„OD PŁATKA DO KUBKA”

Firma KF Technologie sprzedając maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowań wpisuje się w GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

W naszej ofercie mamy innowacyjne maszyny, kompletne linie do termoformowania, pakowania i zadruku opakowań, materiały (folie i płyty) do termoformowania oraz bioopakowania z pulpy organicznej.