Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

 

Kto jest administratorem ?

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest KF Technologie z siedzibą w Warszawie (02-434) przy ul. Łuki Wielkie 1, biuro@kftechnologie.com.pl

 

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu przedstawienia Pani/Panu oferty produktów i usług KF Technologie zgodnie z Pani / Pana zapytaniem oraz do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami.

 

Jaka jest podstawa prawna?

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

 

Komu będę przekazywane moje dane?

 

Dane będą przekazywane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo będą moje dane przechowywane?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 

Jakie są moje prawa?

 

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z administratorem.

 

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

POBIERZ KATALOG PRODUCENTA (FORMAT PDF)